Transpersoners rättigheter är mänskliga rättigheter.
Dessa är idag hotade i princip över hela världen, på olika sätt och i olika utsträckning. Vi vill dels särskilt belysa förekomsten av hat, våld och hot mot transpersoner, dels diskriminerande lagar som hindrar transpersoner från att leva i enlighet med sin könsidentitet. Till exempel:
• Transpersoner utsätts ofta för hot och våld från tidig ålder, både inom familjen och i samhället, inklusive mobbning och hatbrott.
• Möjligheten att ändra juridiskt kön saknas i de flesta länder i världen och bara ett fåtal stater har infört ett tredje kön som synliggör icke-binära personer.
• Många transpersoner nekas rätten till bästa möjliga hälsa eftersom tillgången till könsbekräftande vård ofta saknas.
• Diskriminering kan resultera i att hbtqi-personer torteras och mördas i flertal länder i världen.
• Att försvara och kräva sina egna och andras mänskliga rättigheter är inte ett brott. Men trots det förföljs och begränsas hbtqi-aktivister i sin yttrande- och organisationsfrihet.

8114

Runt om i världen förföljs, trakasseras och diskrimineras hbtqi-personer på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Situationen för transpersoner är särskilt alarmerande.

Står du också upp för transpersoners rättigheter?
tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Bakgrund